Produkter og Tjenester

Vi bygger tavler opp til 7100A som er fult ut typetestet iht. EN61439-1 og av høy kvalitet, godt dokumentert og til en konkurransedyktig pris.

Vi leverer tavler som:

  • Dekker alle formkrav
  • Pluggbare effektbrytermoduler
  • Uttrekkbare startermoduler
  • Uttrekkbare brytermoduler

Vi bygger og leverer småskap, opp til 80A, og boligsentraler, opp til 160A, som ferdigkoblede eller flatpakket etter ønske. Boligsentraler er enkle og fleksible å montere. Beregnet for elektro og sterkstrøm, alarm, tele, data, EIB- og BUS-installasjoner.

Vi bygger fordelinger opp til 630A i robust stålplateskap som er tilpasset mange formål og montasjesystemer. Bruksområde som industri, landbruk, sagbruk, boligblokker, offentlige bygg som skoler, eldresentra, sykehus og i offshore med mer.

Vi bygger stativer etter ønsker, samt 19” rack med faste eller svingbare rammer. Vi bygger alle typer styreskap og pulter for pumper, ventilasjon, steinindustri, sagbruk, maskinbyggere osv. Vi kobler og programmerer PLS og OP-paneler for enkle anlegg til mellomstore transportanlegg. Alarmdistrubusjon med melding på SMS. Vi leverer starterløsninger med soft start/stopp og frekvensstyringer med alle applikasjoner.

Vi har bred erfaring med kobling av alle typer EIB- og BUS-systemer i tavler.Vi samarbeider med en av landets ledende pumpeleverandør, ITT Norge AS, og har derfor stor erfaring med alle typer anlegg innenfor kommunalt vann- og avløpssystemer, samt renseanlegg for fiskeindustri.

Vi utfører alle typer bearbeiding av kobber innenfor vårt fagområde. Med vår mobile kobbermaskin for stansing av hull, bøying og klipping er vi i stand til å utføre slikt arbeid ute på anlegg.

Vi har også høyspenttester/isolasjonstester for områder opp til 2,5kV hvor vi kan tilby tjenester ved dokumentasjon på anlegg.

Vi prosjekterer, tegner og dokumenterer tavler etter beskrivelse eller etter kundens tegninger og dokumentasjon.